REETHI lyrics

ދިވެހި ލެންވެރިންގެ ބަނޑު

Category Archives: Ali Rameez

Ummeedh

By: Ali Rameez

Otheemaa ummeedhugaa veehey nimeyn
Maayoosvefaa vamey mithaa loaibattakaa
Vaa dheevaanaa gaa vaanee fooh’sey

Loabi shakuvaa mi ey mi hayaai ehaa andhiri veemaa
Arihah dhaa hiyy vey dhekilaa hiyy vey
Vaathee hithugaa vee hairaan vefaa hureemaa
Rovvaali thadhu thakunney
Aniyaa (aniyaa) In thiyadhey (in thiyadhey)
Rihumey huree kalaa handhaanugaa

Annaashey ma edhey maushoogaa thiya ey
Dheyshe loabin firumaa jaazubee maai raanee
Bunedheyshey ruhemey nooni dhaany dhuniyeyn
Mi hithuga vanee loaibbey

Ey loabivaa! hiyy adhu kobaa annaananhey
Maayoos vefaa vamey thidhey veynun mithaa
Kehkoh huree mithaa fanaavaan
Veynee thiya ishqun nimigen dhaathee roveniyyey
Ishqee thuraa dheythee vefanaa dhaathee
Kiyaamee asaraa ekee majubooru haalehgaamee
Ivvaalaa edhumekeymee assavaa (assavaa)
Mithuraa magey (mithuraa magey)
Russavaa saahibaa magey

Annaashey ma edhey maushoogaa thiya ey
Saahibaa ey zavaajee dhee hayaatheh roashanee
Bunedheyshey ruhemey nooni dhaany dhuniyeyn
Gaathah mi aisdhee raanee
Bunelaashey SAY YES gulhifaanamey

Annaashey ma edhey maushooga thiya ey
Saahibaa ey zavaajee dhee hayaatheh roashanee
Bunedheyshey ruhemey nooni dhaanee dhuniyeyn
Gaathah mi aisdhee buney
SAY YES, SAY YES,
SAY YES, SAY YES,

Advertisements

DHANEE DHANEE

By: Ali Rameez

dhanee dhanee merigen loa hiyaal aaveemaa  -2
e reethi ungugaa nidhaalaa handhaan mi aaveemaa  -2
mihithuge malikaa libeytho umuru mi beeve dhanee -2
shazaa nudheyshey hithaaey ehee vedheyshe kalaa -2

dhanee dhanee merigen loa hiyaal aaveemaa
ruhey hithunhey nivaa vee magey hiyaa dhashgaa  -2
furaanadheyshey huree raahathaa ekee loabi
roveyne veythuvi maaxee ekee badhal veemaa -2

dhanee dhanee merigen loa hiyaal aaveemaa
thi reethi naazuku malakaa hureeme heelaathoa -2
mireethi reythakey veyn libivanee libey hoonun -2
dhushun edheythee nuforuvaashe nazaru heeleemaa  -2

dhanee dhanee merigen loa hiyaal aaveemaa
handhaanugaa hureveyhey mi umuru gelleythee
vedhaane loabi zaham faalhugaa badhal veemaa
engeyhe loabi vevee beyvafaa rahum veemaa -2
dhanee dhanee merigen loa hiyaal aaveemaa…..
dhanee dhaneee…….merigen loa…hiyaal aaveemaa……

MARIYAADHU AAVAA

By: Ali Rameez

mariyaadhu aa vaa vas meeru libumun
fahathah jehen heyo vaanehey
fariah folhey maa moosun ge nalakan
hithashaa meah foaraanethaa<chorus>

hithugaa feveythee ehidhaanehey arihun thibaa
ithurah samaasaa yah than nudhee bunedheebalaa
hithu loabi beynumey haadhahaa
chorus…1

hendhunaa haveerah lobuvethi gothun ehbai velaa
handhuvaru matheegaa munifoohi filuvaidheebalaa
thakuraaru kollaa dhin ufaa
chorus…1

beynunvanee adhu hiy gaimu kuruvaa maadhamaa
meyrun vedhaahen loabiige rahayaa maanayaa
kuriah mi oiy dhathurattakaa
chorus…1

Maruvedhaaney maadhamaa

By: Ali Rameez

Maruvedhaaney madhama gaimey
Dhookoffa loibba ufaa
Husatha loamaraalaafa dhaaney romun
Koffaa mithnaaga ufaa

Thedhuverin noolheyey In’gey
Ekuverin noolheyey In’gey
Kehiverin ginathaneh In’gey
Dhuniyemee dhaskurey In’gey
Emmekaireega heefa ulhey rattehin
Vaaney fahun bey vafaa
maruvedhaaney…….

kafunugaa kehnuvaavarah
Maruvumun Roehadhaaney
Dhedhuvaheh nuvehadhaanhithun
Madumadun gelli dhaaneyey
Dhuniyeahah boalabiagen thibey meesthakun
Gaimey nuvaaney lafaa
mmm

Maruvedhaaney…

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

By: Ali Rameez

Haadhaloabinney hinithun vaniyyey eynaa
Sirru sirrunney balanee zuvaanaa
Fenifaa loabivevijjey dhelolaa reethi moonaa
Gelli hivvaru kulheneeyey handhaanaa

Fenuneesure eynaa, hiy edhenee baddhal velumey
Nidhigellijjey kiyemun midhanee mithuraage namey
Kihineh hey haalu bayaan kodheynee loabindhen
Thiya soora hithun nufilaaney kerihure vaudhuvamey
Funhadhaanun hihvejjey dheevaana
Sirru sirrunney balanee zuvaana

Haadhaloabiney…

Kaireega vaahidhu belenee elibey araamunney
Belenee loabin hithugaa ufedhey hiyaalunney
Thiyaloabin hiy adhu zahamu vaneeves loabinney
Mithuraa thibalaalaa seedha sadhaa nazarunney
Loabinvaahaa fenuneemaa dhivaanaa
Sirru sirrunney balanee zuvaanaa

Haadhaloabiney…

Hithaamaige kandugaa

By: Ali Rameez

Hithaamaige kandugaa oyaa vai therey gaa
Fetheemey ligey tho kalaage hiy ekeega

Hithaamaige kandugaa oyaa vai therey gaa
Fetheemey ligey tho kalaage hiy ekeega
Hithaamaige shakuvaa ahaa roangeheethee
Nidheemey feney tho kalaa huvafeneiy gaa

Etha’h reyga loabeege dhigu inthizaarun
Hithah kehnvaathee libey haa thuraalun

Etha’h reyga loabeege dhigu inthizaarun
Hithah kehnvaathee libey haa thuraalun
Hithaa aiy gulhaalaa kiyaidhin eraagun
Uralaa hedheemey erey dhaadhi gaathun
Saraasuru megeh gaa molhin saalu laigen
Hureemey feney tho kalaa dhaadhi gaathun

Hithaamaige kandugaa oyaa vai therey gaa
Fetheemey ligey tho kalaage hiy ekeega

Karaakaru mahaalaa erey kuri salaamun
Hithah key nuvaahaa ufaalibunu haalun

Karaakaru mahaalaa erey kuri salaamun
Hithah key nuvaahaa ufaalibunu haalun
Huvaa vaudhu ahudhun haree vevunu haarun
Gathaalevunu maatha vegen moalhi dhiumun

Hithaamaige farudhaa kahaalan edheethee
Hureemey ehee eh libey tho molheega

Hithaamaige kandugaa oyaa vai therey gaa
Fetheemey ligey tho kalaage hiy ekeega
Hithaamaige shakuvaa ahaa roangeheethee
Nidheemey feney tho kalaa huvafeneiy gaa

Isvedhin foniloabi kobaa

Artiste : Ali Rameez

Isvedhin foniloabi kobaa
Dhen ekuri iquraar koba
Dhin araama kuriraahaidheken
Eyrukuri inthizaaru koba
Isvedhin foni loabi kobaa

Eku ulhelaafa haalukalaafa
Kaaku ekan hindhaalee
Ekuulhevey tho vakinuveveytho
Athuga thiya mahifaalee
Ithubaaren neh ethedhuverikanneh
Vaguthee loabi oyaalee
Mithuraku veehey foohivaneehey
Naanga hihaburaaleeeee

Hainukoh veevaidhu koba
Dhen ekuri iquraar koba
Dhin araama kuriraahaidheken
Eyrukuri inthizaaru koba
Isvedhin foni loabi kobaa

Loabinudhenhey masthunuvanhey
Gulhigenveytho aala
Loabimaveema veekehidheen hey
Mulhimiya hayaai thioyaala
Yaaru thidhakka loabi nuvikka
Vaaname seedha saadha
Eyrumun huvayaa vaudhaaaaa

Veevafa theri loabi koba
Dhen ekuri iquraar koba
Dhin araama kuriraahaidheken
Eyrukuri inthizaaru koba
Isvedhin foni loabi kobaa

Hiyy mi othee dhey hithun

Artiste : Ali Rameez

Hiyy mi othee dhey hithun nagaafaa kalaayah
Hiyy mi dhenee hibakohffaa ekeegaa kalaayah
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee

Hiyy mi othee dhey hithun nagaafaa kalaayah
Hiyy mi dhenee hibakohffaa ekeegaa kalaayah
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee

Shakuvaa ey mi hiyy kuree hendhunaa haveeraa
Faruvaaey nethi hitha aniyaa libeythee
Shakuvaa ey mi hiyy kuree hendhunaa haveeraa
Faruvaaey nethi hitha aniyaa libeythee
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee

Rihumey hama hithah veyey tiyanan iveythee
Firumaalan hiyyedhey hinithun velaathee
Rihumey hama hithah veyey tiyanan iveythee
Firumaalan hiyyedhey hinithun velaathee
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee

Hithugaa vaa khiyaaluthah angaala dheynee
Mithuraa yah hiyy ekee dheefa bunaanee
Hithugaa vaa khiyaaluthah angaala dheynee
Mithuraa yah hiyy ekee dheefa bunaanee
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee

Hiyy mi othee dhey hithun nagaafaa kalaayah
Hiyy mi dhenee hibakohffaa ekeegaa kalaayah
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee
Mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee
Mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee
Mi hiyy edheythee
Dhaan mi hiyy edheythee

Haadha Loabiney

Artiste : Ali Rameez

Haadha loabiney hinithun vani ey eyna
Sirru sirruney balani zuvaanaa
Fenifaa loabi vevijjey dhelolaa reethi moona
Gelli hihvaru kulheniey handhaanaa

Haadha loabiney hinithun vani ey eyna
Sirru sirruney balani zuvaanaa
Fenifaa loabi vevijjey dhelolaa reethi moona
Gelli hihvaru kulheniey handhaanaa

Fenunee sureh eynaa
Hin edheni badhal velumey
Nidhi gellijey kiyemun midhanee
Mithuraage namey

Kihineh hey haalu bayaan kodheyni loabin dhen
Thiya soora hithun nifilaaney
Keri hure vaudhu vamey

Funhandhaanun hih vejjey dheewaanaa
Sirru sirruney balani zuvaanaa
Haadha loabiney hinithun vani ey eyna
Sirru sirruney balani zuvaanaa

Thiya loabin hih adhu zahamu vaneeves loabiney
Mithuraa thi balaalaa seedha saadhaa nazarunney
Kareega vaahindhu beleni aliebey araamuney
Beleni loabin hithugaa ufedhey ay hiyaaluney

Loabin vaahaa fenuneemaa dheewaanaa
Sirru sirruney balani zuvaanaa

Haadha loabiney hinithun vani ey eyna
Sirru sirruney balani zuvaanaa
Fenifaa loabi vevijjey dhelolaa reethi moona
Gelli hihvaru kulheniey handhaanaa

Haadha loabiney hinithun vani ey eyna
Sirru sirruney balani zuvaanaa
Fenifaa loabi vevijjey dhelolaa reethi moona
Gelli hihvaru kulheniey handhaanaa

Edhi Huri Kamakun

By: Ali Rameez

Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Hithuge fasaana ivvumun hihthah hamajeheyne
Mithuruge handhumain veynugaa karuna ohoraa

Fathihuge roalhi vai beehen moonugaa x2
Beehun nuvaa ehisaabugaa loabin vedhaaney gaathugaa
Fathihuge roalhi vai
Beehun nuvaa ehisaabugaa loabin vedhaaney gaathugaa
Vaaneyey nikan gaathugaa

Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Hithuge fasaana ivvumun hihthah hamajeheyne
Mithuruge handhumain veynugaa karuna ohoraa

Hithuge udhaahugaa jaanu fidhaa viyas
Andhirive rey dhuvaa ekani vefaa viyas
Sirreh nuvaaney loabivun ummeedhakun hithugaa hingaa
Hithuge udhaahugaa vaaney loabi handhaanugaa
Ummeedhakun hithugaa hingaa vaaney loabi handhaanugaa

Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Hithuge fasaana ivvumun hihthah hamajeheyne
Mithuruge handhumain veynugaa karuna ohoraa

Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne