REETHI lyrics

ދިވެހި ލެންވެރިންގެ ބަނޑު

Tag Archives: Dhivehi song

Hiyy Beynumey

Hiyy Beynumey Dhulun Mivaa Loabi Kiyaala Dheyn
Kalaa-ah Takaa Himeyn Manzilegga Loabi Dheyn
Athugaa Hifiyyaa, Magey Jaanu Dheynan
Loabin Hayaatheh Ekee Hoadha Dheynan

Handhuge Reethi Aalamah Dhaanuhey Kalaa Mirey
Loabivaa Hithehge Mee Aadheyhey Handhaan Kurey
Dhehiyy Gulhifa Vaa Hen Vumun Hiyy Dheewana
Libun Hiyy Edheynee Thi Loabeege Moosum
Hiyy Beynumey…

Saafu Loabi Moonugaa Beehileema Faalhugaa
Heeveyey Engeynehen Hiyy Magey Govaa Govun
Adhadheh Nuvaahaa Huvafen Thakeh Gaa
Athun Beeve Dhaathee Zuvaan Kamuge Moosum
Hiyy Beynumey…

Advertisements

Mee Ishq Thaa Ey

Haan… Mi Loabeegaa Ufaa,
Nuvaaney Kan Huvaa, Kalaayaa Nulaa,
Ey Magey Mithuraa, Nuvaaney Hiyy Himeyn
Thi Loebbaa Nulaa
Neygeytho Naanaa Mihithah
Zuvaanaa Thiya Loabeegaa Vaavaru
Neygeytho Naanaa Mithuraa
Dheewana Thiya Loabeegaa Vaavaru

Mee Ishq Thaaey Loebbaa Vafaa Ey
Hiyy Mulhi Fidhaa Vey Ho

Meygaa Aavaa Loabeege Vindhun Iveythee Namey
Hoadhaa Hiyy Vee e-Yaaraa
Aadhey Hissaa Kollaashe Masthee Ufaathah Mithaa
Nuvaashey Vaki Yaaraa
Neygeytho Naanaa Mithuraa
Zuvaanaa Thiya Loabeegaa Roavaru

Gaathah Aadhey Loabin Zuvaanaa Ey Hinithun Vela
Magey Hiyy Hadhiyaa Ey
Noonee Mirey Loabin Miathugaa Hifaashey Magey
Furaanaa Gurubaaney
Neygeytho Naanaa Mithuraa
Thi Oegaa Behi Mihithaa Mey Dhaavaru

Loabi Chaalu Ranparee

Loabi Chaaloovi Thee Ran Paree
Huvafenee Reethi Shaahee Paree
Vindhu Meygaavi Heylavvanee Hey
Hiyy Tho Loebbah Edheythee Ronee
Ey Dheewana Vey Awaaraa
Oagaa Dhen Vaashey Loabin Hiyy Fisfisvey
Hithugaa Vanee Mi Veyne Ishqee
Veyne Ishqee Veyne Ishqee
Veyney Ishqee Veyney Ishqee

Bosdhey Hiyy Vey Fun Loebbeh Aavaa Moosumugaa
Hiyy Thelhi Folhey Jazbath Thah Heylaa Moosumugaa
Eygaavee Nooru Loabeege Ramzakah Veythaa
Meygaa Thi Loabi Yaaraa Esirru Kolly Thaa
Hiyy Masthu Vedhaaney Hunnaashey
Loabeega Dhey Miee Inzaarey
Aadhey Dhakkaanan
London Paris New York Eves San Frasisco
Hithugaa Vanee Mi Veyne Ishqee…

Nimumeh Numevaa Hinganee Meygaa Rihumey Ishqee
Huvafen Thakugaa Fenigen Dhey Moonu Thi Masthee
Bunedheyn Dhulun Dhathi Vejjey Kurevey Ihusas Thah
Thi Handhaan Thakun Keh Vaanee Mihithah Kihineh Tho
Thiya Soora Feney Dhanvaru Veemaa
Chaaloovi Handhun Handhuvaru Dhenyya
Dhen Loabivamey Bunelaashe Kalaa
Hithuge Magey Raanee Ehbas Tho
Hithugaa Vanee Mi Veyne Ishqee…

Hadhiyaa

Mi Hithakun Thi Handhaan Nufilaaney
Aadhey Zuvaanaa
Mi Hithugaa Thiya Thasveerey Vee
Thee Hithuge Yaaraa
Vanya Vanyaa Vanyaa, Loabi Gaimey Vanya
Mee Vedhaaney Gothey, Crazy Vey Hithaa Meyaa
Koffin Hiyy Mi Loabin Hadhiyaa,
Koffin Hiyy Mi Loabin Hadhiyaa

Thiyaey Loebbakee
Thiyae Naazuku Mi Hithuge Faruvaa
Thiya Handhaan Thakun
Nunidhi Reygandu Veythu Makuramey
Boys Are My Feeling, Feeling Like A Dreaming
Loabin Huvafen Thah Beynumee Dhekeyshey
Koffin Hiyy Mi Loabin Hadhiyaa

Kuruvaey Asaru
Thi Nazaru Thiya Sihuruveri Dhelolun
Mulhi Hithey Zakham Veemagey
Seedha Hatharu Kalhi Vevumun
Everything I Needed, All I Ever Wanted,
Beynunvey Nashaalan Thi Athuga Hifaalaa
Koffin Hiyy Mi Loabin Hadhiyaa

Aawaaraa

Haalakee Mee Ey, Hiyy Dhinee Thee Ey
Ishq Gaa Baakee Vefaa Veethee Ey

Ey Hoaadhi Araamekey, Jaadhoovee Bahaarekey
Masthee Masthee Masthee
Muniyaa Raagu Ekiyaa, Dheythee Loabi Hadhiyaa
Ishqee Ishqee Ishqee,
Dheyshe Loabin Hiyy Mi Yaaraa,
Aawara Aawaraa Hiyy Vejjey Yaara Aawara

Eyru Dheewana, Vee Hithey Jaanaa
Dhey Hithun Veemey Ekugaa Furaanaa
Dhuru Kuraashey Hiyy Veynee Handhaanaa
Gaidhu Kollaashey Dhen Mi Paruvaanaa
Kehu Kuraanee Aashiqunney
Beehileemaa Vibeyqaraaru Yaaraa
Aawara Aawaraa Hiyy Vejjey Yaara Aawara

Hiyy Badhalu Veyhey Mee Samaasa Hey
Ishqu Veeraanaa Aabaadhu Veyhey
Yaaru Oagaavey Meygavee Aahey
Veema Baakee Dhen Keh Mi Kurevey Hey
Hithuge Dhirumey Thee Ufaa Dhey
Beynumey Haadha Loabi Saafu Yaaraa
Aawara Aawaraa Hiyy Vejjey Yaara Aawara

Manzil

Manzil Thiyey Mi Hiyy Edhey,
Nuruhun Vefaa Kalaa Nudhey
Ithubaaru Gelluvaanulaa,
Loabin Ekeega Vaanamey

Aadheys Kofaa Bunanhe Vee
Thiyahen Shazaa Hithah Nudheyshey
Ekugaa Vaan Beynumey Vakivaakah Neydhemey
Annaashey Dhookoffaa Nudhaashey
Nudhaashey

Dheyhun Dhinhaa Ufaa Kalaa
Fenumun Aalaa Vegen Dhanee Ey
Dhuniyen Libumah Edhey, Thiya Noon Ufaleh Nethey,
Annaashey Dhookoffaa Nudhaashey
Nudhaashey

Thi Reethi Moonu

Thireethi Moonu Beehilun Edhey
Thithunfathun Ufaalibun Edhey
Hoadhan Dheveny Loabiavavarun
Nuruhun Nuvey
Mage Jaanu Ekygaa Adhu Loabin Amey

Keh Madhuvejjey Rahumkurey
Furaanaigaa Vaa Dhirun Thiyey
Oagavaashey Hithah Magey
Meygaa Vaa Hingun Thiyey
Fahathun Dheveyney Hiyy Edheyvarun
Hiyy Kiyaavarun

Loabeegaa Hiyy Hafusvegen
Dhivanaa Vejjey Mithaa Madhen
Bosdhyfaa Fai Dhashah Kalaa
Aadheys Koh Romun Aee
Fahathun Dheveyney Hiyy Edheyvarun
Hiyy Kiyaavarun

Beehilaa

Beehilaa

Beehilaa Fini Roalhin Hithaamey Ufaa Kuravaey
Hithugaa Vindhu Heylavvaey
Aa Raageh Madun Ivemundhanee Ey
Hithugaa Yageeney
Vairoalhin Edhey Masthee Araamunney
Beehilaa….

Reydhuvaa Nimenee Kuraa Mi Hiyaalugaa
Hingaathee Loabi Dhen Mihithuge Thereygaa
Minjeh Nuvey Heylaa Hureemey Huvafenehgaa
Hithugaa Vindheh Nethey Ufaleh Nuhoadhaa
Amudhun Meygaa
Hoadhaalan Mihiy Beynun Vanee Ey Dhen Haaufaa
Vairoalhin Dheyhaa Masthee Ufaa
Beehilaa…..

Osseyneyey Chaalu Fari Fari Veehandhaa
Tharithakaa Hoadhunu Araamaa,
Ehenas Mihiy Loiybah Edheyney Keh Nuvaathee
Bunamey Viakas Fanaa Ufalun Hageegee
Loiybah Edheyney
Beynunvey Libun Roohah Araameh Dhen Dheyhugaa
Vairoalhin Dheyhaa Masthee Ufaa
Beehilaa…